Category Archives: Tin tức sản phẩm

Thiết bị phiên dịch tự động là một máy phiên dịch ngôn ngữ tự động, với chức năng dịch tự động từ một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, Với ưu điểm là dịch tự động chính xác và thời gian phiên dịch gần như tức thời.

Call now