Ngôn ngữ các nước trong thiết bị phiên dịch đa ngôn ngữ

Thiết bị phiên dịch đa ngôn ngữ là sản phẩm máy thông dịch được nhiều ngôn ngữ của các quốc gia khác nhau, phục vụ đa dạng sự giao tiếp của đông người.

Các sản phẩm thiết bị dịch đa ngôn ngữ có số lượng ngôn ngữ phiên dịch cụ thể, và ngôn ngữ các nước khác nhau .

ngon-ngu-trong-thiet-bi-phien-dich-da-ngon-ngu

1.Thiết bị phiên dịch đa ngôn ngữ Dosmono Mini

Thiết bị dịch Dosmono Mini là sản phẩm phiên dịch đa ngôn ngữ, có thể thông dịch đến 72 ngôn ngữ quốc gia khác nhau trong đó có 8 ngôn ngữ ngoại tuyến. Dosmono Mini được sử dụng trong: Đi du lịch nước ngoài, học ngoại ngữ, giao thương quốc tế …

thiet-bi-phien-dich-da-ngon-ngu-Dosmono-Mini

Các ngôn ngữ Dosmono Mini phiên dịch:

Tiếng Anh (Nam Phi) / Armenia (Armenia) / Indonesia (Indonesia) / Tiếng Bengal (Bangladesh) / Séc (Cộng hòa Séc) / Đan Mạch / Đức / Tiếng Anh (Úc) / Tiếng Anh (Canada) ; Tiếng Anh (Anh) / Tiếng Anh (Ấn Độ) / Tiếng Philipin (Philippines) / Tiếng Anh (Hoa Kỳ) / Tây Ban Nha (Argentina) / Tây Ban Nha / Tây Ban Nha / Tây Ban Nha (Mexico) / Tây Ban Nha (Peru) ; Tiếng Pháp (Pháp) / Croatia / Iceland (Iceland) / Ý (Ý) / Khmer (Campuchia) / Latvian (Latvia) / Hungary (Hungary) / Hà Lan (Hà Lan) / Nepali (Nepal) / Na Uy Bokmal (Na Uy) ; Tiếng Ba Lan (Ba Lan) / Bồ Đào Nha (Brazil) / Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) / Rumani (Rumani) / Sinhalese (Sri Lanka) / Slovak (Slovakia) / Srilanka (Slovenia) / Phần Lan (Phần Lan) / Thụy Điển (Thụy Điển) / Tamil (Ấn Độ) 
Việt Nam (Việt Nam) / Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) / Hy Lạp (Hy Lạp) / Bulgania (Bulgonia) / Nga (Nga) / Serbia (Serbia) / Ukraina (Ukraine) / Ngôn ngữ Heber (Israel) / Ả Rập (Israel) / Ả Rập (Jordan) ; Ả Rập (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) / Ả Rập (Ả Rập Saudi) / Ả Rập (Iraq) / Ả Rập (Ai Cập) / Tiếng Anh (Kenya) / Tiếng Anh (Nigeria) / Tiếng Anh (Tanzania) / Tiếng Ả Rập (Ô-man) / Tiếng Ả Rập (Lebanon) / Tiếng Ả Rập (Tunisia) ; Tiếng Ả Rập (Qatar) / Tiếng Ả Rập (Kuwait) / Tiếng Hindi (Ấn Độ) / Tiếng Tamil (Sri Lanka) / Tiếng Tamil (Malaysia) / Tiếng Swords (Tanzania) // Tiếng Swords (Kenya) / Tiếng Thái / Tiếng Hàn (Hàn Quốc) / Tiếng Quảng Đông / Nhật / Trung

2. Thiết bị phiên dịch đa ngôn ngữ Dosmono Biz

Dosmono Biz là thiết bị phiên dịch đa ngôn ngữ, phiên dịch được 72 ngôn ngữ khác nhau. Dosmono Biz được sử dụng tại các quầy Lễ Tân của Khách sạn, Nhà Hàng, phòng hội họp …

thiet-bi-phien-dich-da-ngon-ngu-Dosmono-Biz

72 ngôn ngữ của Dosmono Biz:

Tiếng Anh (Nam Phi) / Armenia (Armenia) / Indonesia (Indonesia) / Tiếng Bengal (Bangladesh) / Séc (Cộng hòa Séc) / Đan Mạch / Đức / Tiếng Anh (Úc) / Tiếng Anh (Canada) ; Tiếng Anh (Anh) / Tiếng Anh (Ấn Độ) / Tiếng Philipin (Philippines) / Tiếng Anh (Hoa Kỳ) / Tây Ban Nha (Argentina) / Tây Ban Nha / Tây Ban Nha / Tây Ban Nha (Mexico) / Tây Ban Nha (Peru) ; Tiếng Pháp (Pháp) / Croatia / Iceland (Iceland) / Ý (Ý) / Khmer (Campuchia) / Latvian (Latvia) / Hungary (Hungary) / Hà Lan (Hà Lan) / Nepali (Nepal) / Na Uy Bokmal (Na Uy) ; Tiếng Ba Lan (Ba Lan) / Bồ Đào Nha (Brazil) / Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) / Rumani (Rumani) / Sinhalese (Sri Lanka) / Slovak (Slovakia) / Srilanka (Slovenia) / Phần Lan (Phần Lan) / Thụy Điển (Thụy Điển) / Tamil (Ấn Độ) 
Việt Nam (Việt Nam) / Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) / Hy Lạp (Hy Lạp) / Bulgania (Bulgonia) / Nga (Nga) / Serbia (Serbia) / Ukraina (Ukraine) / Ngôn ngữ Heber (Israel) / Ả Rập (Israel) / Ả Rập (Jordan) ; Ả Rập (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) / Ả Rập (Ả Rập Saudi) / Ả Rập (Iraq) / Ả Rập (Ai Cập) / Tiếng Anh (Kenya) / Tiếng Anh (Nigeria) / Tiếng Anh (Tanzania) / Tiếng Ả Rập (Ô-man) / Tiếng Ả Rập (Lebanon) / Tiếng Ả Rập (Tunisia) ; Tiếng Ả Rập (Qatar) / Tiếng Ả Rập (Kuwait) / Tiếng Hindi (Ấn Độ) / Tiếng Tamil (Sri Lanka) / Tiếng Tamil (Malaysia) / Tiếng Swords (Tanzania) // Tiếng Swords (Kenya) / Tiếng Thái / Tiếng Hàn (Hàn Quốc) / Tiếng Quảng Đông / Nhật / Trung


Tiếng Anh (Nam Phi) / Armenia (Armenia) / Indonesia (Indonesia) / Tiếng Bengal (Bangladesh) / Séc (Cộng hòa Séc) / Đan Mạch / Đức / Tiếng Anh (Úc) / Tiếng Anh (Canada) ; Tiếng Anh (Anh) / Tiếng Anh (Ấn Độ) / Tiếng Philipin (Philippines) / Tiếng Anh (Hoa Kỳ) / Tây Ban Nha (Argentina) / Tây Ban Nha / Tây Ban Nha / Tây Ban Nha (Mexico) / Tây Ban Nha (Peru) ; Tiếng Pháp (Pháp) / Croatia / Iceland (Iceland) / Ý (Ý) / Khmer (Campuchia) / Latvian (Latvia) / Hungary (Hungary) / Hà Lan (Hà Lan) / Nepali (Nepal) / Na Uy Bokmal (Na Uy) ; Tiếng Ba Lan (Ba Lan) / Bồ Đào Nha (Brazil) / Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) / Rumani (Rumani) / Sinhalese (Sri Lanka) / Slovak (Slovakia) / Srilanka (Slovenia) / Phần Lan (Phần Lan) / Thụy Điển (Thụy Điển) / Tamil (Ấn Độ) 
Việt Nam (Việt Nam) / Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) / Hy Lạp (Hy Lạp) / Bulgania (Bulgonia) / Nga (Nga) / Serbia (Serbia) / Ukraina (Ukraine) / Ngôn ngữ Heber (Israel) / Ả Rập (Israel) / Ả Rập (Jordan) ; Ả Rập (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) / Ả Rập (Ả Rập Saudi) / Ả Rập (Iraq) / Ả Rập (Ai Cập) / Tiếng Anh (Kenya) / Tiếng Anh (Nigeria) / Tiếng Anh (Tanzania) / Tiếng Ả Rập (Ô-man) / Tiếng Ả Rập (Lebanon) / Tiếng Ả Rập (Tunisia) ; Tiếng Ả Rập (Qatar) / Tiếng Ả Rập (Kuwait) / Tiếng Hindi (Ấn Độ) / Tiếng Tamil (Sri Lanka) / Tiếng Tamil (Malaysia) / Tiếng Swords (Tanzania) // Tiếng Swords (Kenya) / Tiếng Thái / Tiếng Hàn (Hàn Quốc) / Tiếng Quảng Đông / Nhật / Trung

3. Thiết bị phiên dịch đa ngôn ngữ Dosmono Traveller

Thiết bị phiên dịch Dosmono Traveller là sản phẩm thông dịch đa ngôn ngữ giành cho các chuyến du lịch nước ngoài với nhiều tính năng hỗ trợ du lịch. Dosmono Traveller có thể phiên dịch được 72 ngôn ngữ quốc tế khác nhau

thiet-bi-phien-dich-da-ngon-ngu-Dosmono-Traveller

72 ngôn ngữ phiên dịch:

Tiếng Anh (Nam Phi) / Armenia (Armenia) / Indonesia (Indonesia) / Tiếng Bengal (Bangladesh) / Séc (Cộng hòa Séc) / Đan Mạch / Đức / Tiếng Anh (Úc) / Tiếng Anh (Canada) ; Tiếng Anh (Anh) / Tiếng Anh (Ấn Độ) / Tiếng Philipin (Philippines) / Tiếng Anh (Hoa Kỳ) / Tây Ban Nha (Argentina) / Tây Ban Nha / Tây Ban Nha / Tây Ban Nha (Mexico) / Tây Ban Nha (Peru) ; Tiếng Pháp (Pháp) / Croatia / Iceland (Iceland) / Ý (Ý) / Khmer (Campuchia) / Latvian (Latvia) / Hungary (Hungary) / Hà Lan (Hà Lan) / Nepali (Nepal) / Na Uy Bokmal (Na Uy) ; Tiếng Ba Lan (Ba Lan) / Bồ Đào Nha (Brazil) / Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) / Rumani (Rumani) / Sinhalese (Sri Lanka) / Slovak (Slovakia) / Srilanka (Slovenia) / Phần Lan (Phần Lan) / Thụy Điển (Thụy Điển) / Tamil (Ấn Độ) 
Việt Nam (Việt Nam) / Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) / Hy Lạp (Hy Lạp) / Bulgania (Bulgonia) / Nga (Nga) / Serbia (Serbia) / Ukraina (Ukraine) / Ngôn ngữ Heber (Israel) / Ả Rập (Israel) / Ả Rập (Jordan) ; Ả Rập (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) / Ả Rập (Ả Rập Saudi) / Ả Rập (Iraq) / Ả Rập (Ai Cập) / Tiếng Anh (Kenya) / Tiếng Anh (Nigeria) / Tiếng Anh (Tanzania) / Tiếng Ả Rập (Ô-man) / Tiếng Ả Rập (Lebanon) / Tiếng Ả Rập (Tunisia) ; Tiếng Ả Rập (Qatar) / Tiếng Ả Rập (Kuwait) / Tiếng Hindi (Ấn Độ) / Tiếng Tamil (Sri Lanka) / Tiếng Tamil (Malaysia) / Tiếng Swords (Tanzania) // Tiếng Swords (Kenya) / Tiếng Thái / Tiếng Hàn (Hàn Quốc) / Tiếng Quảng Đông / Nhật / Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call now