Thiết bị phiên dịch Dosmono Traveller

5,000,000 3,500,000

  • Thiết bị phiên dịch Dosmono Traveller dịch đồng thời 72 ngôn ngữ, cho kết quả dịch ngay lập tức, kết quả phiên dịch chính xác cao
  • Với Dosmono Traveller bạn có thể truy cập Internet mọi lúc, mọi nơi mà không cần thẻ
  • Dosmono traveller hỗ trợ hình ảnh, dịch ảnh, Dịch trực tuyến, dịch văn bản,
  • Tích hợp kết nối Wi-Fi, 4G
  • Tích hợp 100.000 điểm tham quan trên thế giới
  • Các công cụ hữu ích: tỷ giá hối đoái, thời tiết, đồng hồ thế giới, trọng lượng…

 

Call now